Rozwiązania dla kolejnictwa

Beneficjent Chemical Advisory Sp. z o.o. w dniu 29 września 2016r. podpisał umowę o dofinansowanie projektu nr POIR.01.02.00-00-0004/16 w ramach Programu sektorowego „INNOCHEM” Działania 1.2. „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 na realizację projektu pt. „Innowacyjne środki do odladzania i zabezpieczania przed oblodzeniem infrastruktury kolejowej”.


Celem projektu jest opracowanie innowacyjnych receptur i parametrów produkcyjnych dla gotowej, bezpiecznej do wdrożenia technologii wraz z know-how pozwalającym na rozwiązywanie ewentualnych problemów produkcyjnych dla 2 różnych produktów do odladzania w branży kolejowej.

Planowanym efektem projektu będą dwa innowacyjne produkty o unikalnym składzie surowców:
– płyn do odladzania lokomotyw i składów kolejowych – P1,
– płyn do zabezpieczania przed oblodzeniem lokomotyw i składów kolejowych – P2.

Innowacyjność nowych rozwiązań wynika z unikalnego składu surowców oraz wykorzystania substancji chemicznych zarejestrowanych w programie REACH.

Całkowita wartość projektu wynosi: 10 444 593,60 PLN

Wartość dofinansowania wynosi 7 671 872,64 PLN, w tym:
– na badania przemysłowe: 5 620 465,92 PLN,
– na prace rozwojowe: 2 051 406,72 PLN.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt zakłada przeprowadzenie następujących badań przemysłowych i prac rozwojowych w okresie 01.09.2016r. do 31.05.2018r:
– Opracowanie składów baz płynów do odladzania.
– Opracowanie składu pakietu inhibitorów i dobór dodatków.
– Opracowanie metody otrzymywania płynów w skali laboratoryjnej i ¼ technicznej.
– Próby w skali produkcyjnej.