Innowacje

Innowacja ( z łac. Innovare) to “tworzenie czegoś nowego”, to proces, który polega na przekształceniu istniejących możliwości w nowe rozwiązania i wprowadzenie ich do praktycznego zastosowania.

To ciężka, celowa, skoncentrowana praca wymagająca od innowatorów wiedzy, pilności, wytrwałości, zaangażowania, wykorzystania swoich najsilniejszych stron; to skutek wywołany w gospodarce i społeczeństwie, powoduje bowiem zmianę zachowań tak przedsiębiorców jak i konsumentów.

Innowacje to najważniejsza siła napędowa rozwoju nowoczesnej gospodarki, a tempo i zakres ich wdrażania to ważne czynniki warunkujące konkurencyjność przedsiębiorstwa na rynku. Innowacyjność stymuluje promowanie nowych pomysłów i rozwiązań ułatwiających szybkie i elastyczne reagowanie na sygnały i wyzwania rynku, doskonaląc zarazem wewnętrzne funkcjonowanie organizacji oraz jej współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym. My – firma Chemical Advisory – potrafimy to robić. W swej działalności koncentrujemy się na prowadzeniu prac badawczo – rozwojowych oraz sprzedaży produktów chemicznych. Wiedza, praktyczne jej wykorzystanie oraz umiejętne łączenie biznesu z nauką poprzez kreowanie wszelkich możliwych obszarów współpracy między nimi to nasz potencjał.

Realizujemy własne projekty badawcze we współpracy ze środowiskiem naukowym oraz koordynujemy powstawanie projektów badawczych i ich realizację. Pracujemy w niszowych branżach przemysłu chemicznego, kreując wartość dodaną dla projektów.