Projekty pro-ekologiczne

Beneficjent Chemical Advisory Sp. z o.o. w dniu 29 czerwca 2018r. podpisał umowę o dofinansowanie projektu nr POIR.01.01.01-00-0870/17 w ramach Działania 1.1.1. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 na realizację projektu pt. „Ekologiczne środki repelentne jako metoda skutecznej eliminacji kolizji statków powietrznych z ptakami w portach lotniczych”.

Projekt opracowania środków repelentnych nie zakłada użycia toksycznej chemii. Eksperci Chemicals Advisory Sp. z o.o. posłużyli się właściwościami naturalnych olejków eterycznych, które mogą odstraszać bezkręgowce z określonego obszaru.

Celem głównym Projektu jest opracowanie receptury i technologii produkcji preparatów repelentnych zmniejszających liczebność na lotniskach określonych grup owadów i skąposzczetów będących pożywieniem dla najczęściej występujących gatunków ptaków.

Zmniejszenie ilości pożywienia wpłynie bezpośrednio na liczebność ptaków na lotniskach, a pośrednio zmniejszy ilość kolizji ptak – samolot i podniesie znacząco poziom bezpieczeństwa w ruchu lotniczym. Jako substancje repelentne zdecydowano zastosować olejki eteryczne o silnym działaniu odstraszającym i wysokiej lotności.

Substancje te mogą działać wybiórczo, na ograniczonym obszarze i co ważniejsze rozkładając się nie stanowią zagrożenia związanego z chemicznym zanieczyszczaniem np. wód gruntowych.

Olejki eteryczne to metabolity wtórne roślin, których zadaniem w naturze jest odstraszanie niektórych organizmów będących np. szkodnikami dla wytwarzającej je rośliny. W preparatach Chemical Advisory wykorzystano ten naturalny mechanizm obronny roślin i przeniesiono go na teren lotniska. Olejki eteryczne charakteryzują się ponadto wielotorową skutecznością. Ich działanie repelentne jest tak silne, że w preparatach ograniczono ich zawartość do minimum.

Wykorzystanie naturalnych olejków eterycznych pozwoliło na stworzenie preparatów przyjaznych środowisku do stosowania na lotniskach.

Jest to ważne w dobie, kiedy na wielu polach walczymy o graniczenie negatywnego oddziaływania lotnictwa na środowisko. Wszyscy słyszeliśmy o zmniejszaniu emisji CO2 do atmosfery przez samoloty, troszkę mniej na temat zielonych lotnisk wykorzystujących np. energię odnawialną z paneli słonecznych. Tym razem proponujemy również zastępowanie toksycznej chemii preparatami, które mają znikomy wpływ na środowisko. Przy tym ulegają naturalnemu i dość szybkiemu rozkładowi. Byłaby to innowacja, i jednocześnie kolejna próba zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko, związanego z funkcjonowaniem lotnisk.

Wypowiedź eksperta dr Michała Skakuja dla magazynu Skrzydlata Polska z grudnia 2019 r.

Więcej o projekcie>>>

Zdjęcia : ABSFreePics.com, CC